Pre rodičov

Vždy naše deti

Cieľom tohto pastoračného posolstva je prihovoriť sa k rodičom, ktorí sa pokúšajú vyrovnať so zistením homosexuality u svojho dospievajúceho alebo dospelého dieťaťa. Vyzýva rodiny, aby čerpali zo studnice viery, nádeje a lásky, v situácii, keď čelia nejasnej budúcnosti. Chce, aby vedeli, že Cirkev ponúka obrovské duchovné zdroje, aby ich posilnila a podporila v tomto momente života ich rodiny aj v dňoch, ktoré prídu.