Môžete nás podporiť

Ak sa vám naše aktivity páčia a chcete nás podporiť, môžete svoj príspevok darovať na náš bankový účet uvedený nižšie. Ďakujeme za každého štedrého darcu.

FIO BANKA:    IBAN         SK54 8330 0000 0028 0121 6628

Ďalšie formy podpory našej činnosti

Ako darovať 2% / (3%)* z dane a podporiť tak činnosť nášho o.z.

Info pre zamestnancov: do 30. 4. 2023

1.  Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15.02.2023)

2.  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.  Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
     a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €
     b) * 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali

4.  Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023

Občianske združenie je  zaregistrované v zozname prijímateľov 2%, ktorý vedie Notárska komora SR:

Názov:  Priestor prijatia

Forma:  Občianske združenie

Evidenčné číslo:  9574

IČO:  50108948

Ulica:  Heydukova 15

Mesto:  Bratislava

PSČ:  811 08

Okres:  Bratislava I

Štát:  Slovenská republika

5.  Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie - aktuálny formulár stiahnete tu:

6.  Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať; Vyhlásenie s už vypísanými údajmi o prijímateľovi (o.z. Priestor prijatia) nájdete aj na našej web stránke

7.  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma)

8.  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 04. 2023 na daňový úrad - adresu si nájdete tu:

9.  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !!!

10.  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Info pre fyzické osoby (SZČO) : do 31. 3. 2023

31. 03. 2023 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (SZČO), ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

V prípade, že potrebujete pomoc alebo máte otázky, kontaktujte nás: priestorprijatia@gmail.com


Svojimi 2% nám pomôžete:

Šíriť osvetu - organizovať ďalšie prednášky a vzdelávacie či
publikačné aktivity pre šírenie objektívnych informácií o sexualite človeka a
osobitne o príťažlivosti k rovnakému pohlaviu

Poskytnúť podporu pri zvládaní ťažkostí spojených s rôznymi
okolnosťami života, v ktorých sa môžu ocitnúť ľudia prežívajúci príťažlivosť
k rovnakému pohlaviu

Vytvárať priestor pre prijatie a sprevádzanie ľudí
prežívajúcich príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, ako aj ich blízkych.

Sme vďační za každého, kto chce prispieť 2% zo svojich daní.