Pridaj sa k nám

O príťažlivosti k rovnakému pohlaviu príde

do Bratislavy prednášať Timothy D. Long

Občianske združenie Priestor prijatia spustilo registráciu na informačné a odborné podujatia, ktoré budú začiatkom mája v Centre Salvator v Bratislave na tému príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Prednášajúci a lektor bude Timothy D. Long, licencovaný manželský a rodinný psychoterapeut, v súčasnosti klinický riaditeľ Kainos Christian Therapy v Beverly Hills v Kalifornii (USA).

I. Celodenný seminár Možnosti prístupu k ľuďom s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu s témami:

  • Čo je za príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu
  • Ako sa menia ľudia s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu
  • Ako môže komunita pomôcť ľuďom prežívajúcim príťažlivosť k rovnakému pohlaviu.

Seminár sa uskutoční v 2 termínoch s rovnakým programom, vždy so zameraním pre inú skupinu poslucháčov:

1. mája 2019 (streda) 8:00h - 16:30h - určený pre širokú verejnosť
2. mája 2019 (štvrtok) 9:30h - 18:10h - určený predovšetkým pre tých, ktorí slúžia v Cirkvi


 II. Dvojdňový kurz: Reintegratívna terapia: základný tréningový modul určený pre odbornú verejnosť (psychoterapeutov)

začiatok kurzu: 3. mája 2019 (piatok) o 8:00h - ukončenie kurzu: 4. mája 2019 (sobota) o 18:00h

Spoločné praktické informácie:
podrobné informácie nájdete aj tu: 


Miesto konania všetkých podujatí: Centrum Salvator, Jakubovo nám. 4-5, Bratislava
Prednášky v anglickom jazyku s tlmočením do slovenského jazyka.
Organizátor podujatia: Priestor prijatia, o.z. v spolupráci s Ústavom klinickej psychológie FPs PEVŠ v Bratislave (budú prideľované kredity za účasť)

Počet miest je limitovaný, preto odporúčame sa zaregistrovať čím skôr.

Dovoľujeme si tiež upozorniť na verejnú prednášku T. Longa v rámci Bratislavských Hanusových dní  Prijatie alebo "Pride" (Hrdosť) - 29. apríla 2019 o 19h - Prednášková sála Saleziáni, Miletičova 7 . Bližšie info a lístky  na 

Informoval organizačný tím
Priestor prijatia o.z.

Slobody, práva a sebaurčenie: Poradenstvo pre mužov a ženy prežívajúcich neželané sexuálne príťažlivosti a rodovú neistotu.

Online medzinárodná konferencia IFTCC 27.-28. november 2020


Milí priatelia,
dovoľujeme si vás informovať o jedinečnom podujatí - 6. ročník medzinárodnej IFTCC konferencie - ktorá bude vzhľadom k pandemickej situácii prebiehať v tomto roku 27. a 28. novembra online formou.

Organizátor tohto podujatia -  IFTCC (Medzinárodná federácia pre voľbu terapie a poradenstva) podporuje špecializovaných poskytovateľov poradenských a terapeutických služieb jednotlivcom prežívajúcim neželané vzťahové a sexuálne správanie, či príťažlivosti alebo rodovú neistotu. Organizácia vyvíja snahy, aby chránila slobodu a právo klientov na prístup k týmto službám, ako aj právo poskytovateľov ponúkať tieto služby. Obhajuje vedeckú integritu a objektívnosť výskumu. Jej antropologický prístup je založený na židovsko-kresťanskom chápaní ľudského tela, manželstva a rodiny.

V tomto roku budú panelové diskusie na tému "Slobody, práva a sebaurčenie" s účastníkmi z USA, Kanady, Veľkej Británie, z Holandska, Nórska i Poľska. Okrem mnohých zaujímavých odborných a celospoločenských tém, prináša konferencia tiež pohľad na to, v čom je jedinečný prínos kresťanského poradenstva pre prácu s tými, ktorí prežívajú neželanú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu a rodovú neistotu. Bude možné zapojiť sa svojimi otázkami do diskusie. Všetko bude simultánne tlmočené do slovenského jazyka. Registrovaným účastníkom budú sprístupnené aj jednotlivé prednášky (so slovenským prekladom) uvedené v programe konferencie.

Všetky potrebné informácie o programe podujatia a o registrácii nájdete nižšie.

TENTO ROK ONLINE!

Slobody, práva a sebaurčenie:

Poradenstvo pre mužov a ženy, ktorí prežívajú neželané sexuálne príťažlivosti a rodovú neistotu

DRAHÍ PRIATELIA,
sme radi, že vás môžeme pozvať na 6. výročnú konferenciu IFTCC:
*** v piatok 27. a sobotu 28. novembra 2020 -
...ktorá bude našou prvou online konferenciou.

KLIKNUTÍM NA NASLEDUJÚCI ODKAZ SA VÁM ZOBRAZÍ PROGRAM!

Link to english version of program is here

PRÍSTUP K PRÉMIOVÉMU OBSAHU (pre všetkých registrovaných účastníkov):

*** Viac ako 20 konferenčných prezentácií (budú sprístupnené 28. novembra)
*** Všetky ŽIVÉ VSTUPY počas plenárnych častí 27. - 28. novembra
*** Video materiál z našich predchádzajúcich konferencií na rovnakej platforme

  • Zľavnený konferenčný poplatok (Early Bird) vo výške 40 € je ponúknutý každému, kto sa zaregistruje najneskôr do štvrtka 12. novembra (vrátane).
  • Od piatka 13. novembra bude platiť registračný poplatok 50 €.


    ZAREGISTRUJTE SA TU:

KROK 1 | KLIKNI NA LINK HORE
KROK 2 | VYTVOR SI KONTO
KROK 3 | POŠLI PENIAZE
KROK 4 | DO EMAILU TI PRÍDE LINK NA KONFERENCIU


Poznámka o dôvernosti
Vaše utajenie je našou prioritou. Registráciou na túto konferenciu vás ubezpečujeme, že žiadny ďalší účastník konferencie nebude vedieť, kto iný je prihlásený. Účastníci neuvidia ďalších účastníkov konferencie. Účastníci ŽIVÝCH VSTUPOV uvidia iba rečníkov panelu a predsedu (nie seba navzájom).
Propagácia 6. výročnej konferencie IFTCC
Pretože sa účastníci konferencie nebudú navzájom vidieť, povzbudzujeme vás, aby ste pozvánku na konferenciu zdieľali so všetkými svojimi priateľmi a kolegami. Odporúčame vám, aby ste túto konferenciu propagovali vo svojej sfére vplyvu aj na sociálnych sieťach. Odporúčame vám tiež, aby ste zodpovedne pamätali na všetky príslušné zákony vo vašej krajine týkajúce sa propagácie materiálov IFTCC.
Podporte IFTCC
Snažili sme sa stanoviť taký konferenčný poplatok, ktorý je v prijateľný pre všetkých našich priateľov z celého sveta. Váš láskavý dar pomôže IFTCC zrealizovať túto udalosť a pokryť všetky finančné výdavky.
Príspevok na tlmočenie do slovenčiny
Kto máte možnosť, podporte, prosíme, dobrovoľným príspevkom aj nemalé náklady na simultánne tlmočenie (účet o.z. Priestor prijatia): IBAN SK54 8330 0000 0028 0121 6628
Ak máte akékoľvek otázky a preferujete slovenčinu, napíšte nám na priestorprijatia@gmail.com

Teším sa na náš spoločný čas a som veľmi vďačný za všetkých, ktorí sa veľmi nasadzovali pri príprave tohto podujatia, aby bolo hodnotné!

S pozdravom,
Dr. Mike Davidson
Predseda IFTCC